Borgenärsbrott

Borgenärsbrott är ett begrepp som omfattar brott där vissa borgenärer gynnas eller missgynnas i förhållande till andra borgenärer då en gäldenär hamnat på obestånd eller riskerar att hamna på obestånd.

Läs mer om borgenärsbrott i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för borgenärsbrott - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.