Citaträtt

Med citaträtt menas en rätt att citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i rimlig omfattning, om det är motiverat av ändamålet. Detta är en begränsning av upphovsrätten, som säger att en upphovsman till ett verk har ensamrätt till verket. Se vidare under upphovsrätt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för citaträtt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.