Dödsbo

Ett dödsbo består av samtliga tillgångar och skulder som en avliden person har lämnat efter sig.

Dödsboet uppstår automatiskt vid dödstillfället och upphör att existera när samtliga tillgångar skiftats ut till dödsbodelägarna.

Dödsboet är en juridisk person, på samma sätt som ett handelsbolag eller aktiebolag. Dödsboet äger alltså alla tillgångar och ansvarar för alla skulder.

Den avlidnes arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare. En efterlevande make är också dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ska gemensamt fatta beslut om förvaltningen av dödsboet. Detta innebär bland annat att de ska se till att alla skulder betalas och att de ska förbereda boets upplösning genom skifte.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Dödsbo – en sammanfattande förklaring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.