Dagslån

Med dagslån avses lån som banker och andra finansinstitut upptar emellan sig eller från Riksbanken från en bankdag till nästa. Vid tillfälliga kassaöverskott kan även bankerna lämna dagslån till Riksbanken. Räntan på dessa lån kallas dagslåneränta.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.