Destinatär

En destinatär är en person (fysisk eller juridisk) som omfattas av en stiftelses ändamål.

Destinatärskretsen är samtliga som kan komma ifråga för utbetalning eller förmåner från stiftelsen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.