Destinatär

En destinatär är en person (fysisk eller juridisk) som omfattas av en stiftelses ändamål.

Destinatärskretsen är samtliga som kan komma ifråga för utbetalning eller förmåner från stiftelsen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för destinatär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.