Detentionsrätt

Detentionsrätt innebär att en borgenär kan hålla inne sin egen prestation som säkerhet för sin fordran på motparten. Detta fungerar som ett påtryckningsmedel för att försöka få motparten att uppfylla sin del av avtalet. Om en köpare t ex inte betalar för en vara kan säljaren hålla inne varan till dess köparen har betalat

En redovisningskonsult kan ha detentionsrätt i räkenskapsinformation som redovisningskonsulten har upprättat, men inte i kundens inlämnade verifikationer och liknande.

För dig som vill läsa mer i ämnet rekommenderar vi vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för detentionsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.