Edgångssammanträde

Ett edgångssammanträde ska hållas vid konkursdomstolen tidigast en månad och senast två månader efter ett beslut om konkurs.

På sammanträdet ska gäldenären (eller en företrädare för gäldenären om gäldenären är en juridisk person)  avlägga en bouppteckningsed, dvs under ed intyga att de tillgångar och skulder som uppgetts och som konkursförvaltaren har sammanställt i en bouppteckning för konkursboet existerar. Vidare ska han eller hon intyga vad verksamhetens räkenskapsinformation består av.

Från 1 januari 2022 föreslås edgångssammanträdet ersättas av ett sammanträde hos konkursförvaltaren.

För dig som vill läsa mer rekommenderar vi vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för edgångssammanträde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.