Exekutiv försäljning

Med exekutiv försäljning avses Kronofogdens tvångsförsäljning av utmätt egendom (se utmätning) eller egendom som ingår i ett konkursbo. Kan göras genom exekutiv auktion eller underhandsförsäljning.

Du kan läsa mer om exekutiv försäljning i vår bok Obestånd.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för exekutiv försäljning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.