Följerätt

Med följerätt menas en upphovsrättslig ersättning, som utgår när konst vidareförsäljs av t ex ett auktionshus eller av butikskonsthandeln eller någon annan som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer konst.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för följerätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.