Föravtal

Ett föravtal är ett avtal eller ett löfte om att i framtiden ingå avtal. Är föravtalets innehåll så preciserat och fullständigt att det framtida avtalets innehåll någorlunda kan fastställas är föravtalet som huvudregel bindande. Håller avtalsparten då inte det han lovat i föravtalet kan denne bli ställd till ansvar. Se även letter of intent.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för föravtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.