30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Förbehållsbelopp

Kronofogden kan ålägga arbetsgivare att göra avdrag från den anställdes lön och redovisa beloppet till myndigheten. Detta kallas löneutmätning.

Förbehållsbeloppet är det belopp som undantas vid löneutmätningen. Beloppet består dels av den del av lönen som ska täcka boendekostnader, och dels den del av lönen som motsvarar det normalbelopp som fastställs varje år av Kronofogden. Normalbeloppet ska täcka nödvändiga levnadskostnader utöver bostadskostnaderna. Normalbeloppen nedan gäller per månad.

 20212020201920182017
Tillägg för varje barn över 6 år3 0643 0553 0072 9402 891
Tillägg för varje barn t o m 6 år2 6622 6542 6122 5542 512
Sammanboende makar/sambor8 2878 2648 1337 9527 820
Ensamstående5 0165 0024 9234 8144 734

Kronofogden skickar ett beslut om löneutmätning till arbetsgivaren där det framgår hur mycket av lönen som ska utmätas och hur mycket den anställde har rätt att behålla. Denna summa har den anställde alltid rätt att få ut. Den anställde och borgenären får även de ett beslut om utmätning skickat till sig.

Som arbetsgivare ska du kontrollera att beslutet grundar sig på rätt inkomst. Du ska också kontrollera att pengarna räcker till utmätningen vid t ex sjukskrivning. Annars ska du kontakta Kronofogden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för förbehållsbelopp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.