Förlagsavtal

I ett förlagsavtal överlåter upphovsmannen rätten att ge ut ett litterärt eller konstnärligt verk till förläggaren. Själva originalet är dock fortfarande upphovsmannens (se upphovsrätt).

Enligt lag gäller vissa fastställda utgivningsnivåer för förlagsavtal, men upphovsmannen och förläggaren kan komma överens om att andra villkor ska gälla.

Förläggaren är skyldig att ge ut verket inom rimlig tid. Han måste också se till att verket sprids samt fullfölja utgivningen i den omfattning som möjligheterna till avsättning och övriga omständigheter medger. Om förläggaren inte gör detta, har upphovsmannen rätt att häva avtalet och behålla det honorar han redan har fått. Upphovsmannen kan också få skadestånd.

Om verket inte är utgivet inom 2 år eller, för musikaliska verk, inom 4 år efter att upphovsmannen lämnat ett fullständigt manuskript eller något annat original, har upphovsmannen, även om förläggaren inte varit försumlig, rätt att häva avtalet och behålla det honorar han redan har fått. Samma sak gäller om verket är slutsålt och förläggaren har rätt enligt förlagsavtalet att ge ut en ny upplaga men inte inom 1 år efter att upphovsmannen har begärt en sådan utgivning utnyttjar sin rätt.

Upphovsmannen har inte rätt att på nytt ge ut verket i den form och på det sätt som avses i förlagsavtalet, förrän den eller de upplagor som förläggaren har rätt att ge ut blivit slutsålda.

När det gått 15 år efter att utgivningen påbörjades får dock upphovsmannen ta in ett litterärt verk i en upplaga av hans samlade eller valda arbeten.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för förlagsavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.