Försörjningsbalans

Försörjningsbalans är ett nationalekonomiskt begrepp som visar användningssidan av bruttonationalprodukten (BNP).

Av försörjningsbalansen framgår hur BNP fördelar sig på konsumtion, investeringar och export. Enligt försörjningsbalansen är summan av BNP och import lika stor som summan av konsumtion, investeringar och export.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för försörjningsbalans - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.