Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Juridik / Första GDPR-granskningen klar

LEI-koder för värdepappershandel

Datainspektionen har sedan slutet av maj i år granskat om svenska myndigheter och företag utsett och anmält ett dataskyddsombud, vilket är ett krav enligt GDPR. Resultatet av granskningen visar på brister hos cirka 14 procent av de drygt 400 verksamheter som kontrollerats. 

Publicerad:
Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud ska hålla koll på att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument gällande dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet ska även vara kontaktperson för Datainspektionen och kunna ge information och råd inom den egna organisationen.

Resultatet av granskningen

Av totalt 412 verksamheter valde Datainspektionen att granska 66 verksamheter närmare (35 myndigheter och 31 privata aktörer) i separata tillsynsärenden. Av de privata aktörerna handlar det bland annat om banker, försäkringsbolag, teleoperatörer och fackförbund. Datainspektionen har beslutat att ge reprimander i 57 av 66 fall. Två myndigheter har fått ett föreläggande och sju har friats helt.

Datainspektionen konstaterar också att många av de aktörer som granskats närmare har sett till att uppfylla kraven under den pågående granskningen. Inga böter delas alltså ut efter denna första kontroll.

Nya granskningar 

Datainspektionen har nu dragit igång fler granskningar. Det handlar t ex om att granska samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter. Man ska dessutom klargöra  gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Datainspektionen kommer även att fortsätta granskningen av dataskyddsombud.   

Tips!

Dataskyddsförordningen GDPR är en handbok som ger dig full koll på hur du jobbar med GDPR i praktiken.