Facklig förtroendeman

En facklig förtroendeman, eller fackombud, är en person som är utsedd av sin arbetstagarorganisation att företräda sin fackförening på en arbetsplats som tecknat kollektivavtal. Lagen om fackliga förtroendemän skyddar fackombud och ger dem bland annat rätt till tolkningsföreträde för facket vid tvister, företräde till fortsatt arbete och rätt till betald ledighet för fackligt arbete på den egna arbetsplatsen. Den fackliga förtroendemannen måste vara anställd hos arbetsgivaren och rättigheterna gäller enbart den egna arbetsplatsen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för facklig förtroendeman - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.