Fastighetsköp

Köp av fast egendom (fastighet).

Ett avtal om fastighetsköp måste vara skriftligt, en muntlig överenskommelse gäller inte. Löften om att köpa eller sälja fastigheter är inte bindande. Det ställs dessutom krav på hur det skriftliga avtalet är utformat. T ex är ett avtal om ett framtida köp av en fastighet inte giltigt.

Det skriftliga avtalet består av två delar, ett köpekontrakt (se köpekontrakt för fastighet) och ett köpebrev. När parterna är överens om köpet ska de upprätta ett köpekontrakt. Köpekontraktet ska innehålla alla villkor som ska gälla för köpet.

När köparen har betalat köpeskillingen ska säljaren utfärda ett köpebrev. Köpebrevet används när köparen ansöker om lagfart.

Huvudregeln är att fastigheter säljs i befintligt skick. Det innebär att köparen endast kan kräva ersättning av säljaren om fastigheten är sämre än vad säljaren har lovat.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för fastighetsköp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.