Gåva

För att en transaktion skattemässigt ska räknas som gåva ska samtliga av följande villkor (rekvisit) vara uppfyllda:

• en överföring av förmögenhet ska ha gjorts vilket ska ha lett till att mottagaren har berikats

• givarens förmögenhet ska ha minskat

• transaktionen ska ha gjorts frivilligt

• det ska finnas en benefik avsikt, dvs gåvoavsikt.

Normalt utgår man från egendomens marknadsvärde för att avgöra om transaktionen har inneburit en värdeöverföring från givaren till mottagaren.

Även köp kan klassas som gåva om köpeskillingen är lägre än köpeobjektets marknadsvärde. Det krävs dock att priset har satts för att köparen vill berika säljaren eller köparen, dvs det ska finnas ett benefikt moment i en transaktion, för att det ska vara en gåva.

Se även gåvor till anställda.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Gåva – vad räknas som gåva och vad innebär det? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.