Juridik / Giftorätt

Giftorätt – så fungerar det

Faktagranskad artikel

Giftorätt innebär att maken har rätt till hälften av makens egen­dom när äktenskapet upplöses.  

Publicerad: 2020-01-07

Den egendom som den andra maken har giftorätt i kallas giftorättsgods. Giftorättsgods är både de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som han har skaffat under äktenskapet.

All egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild egendom.

Giftorättens betydelse

Giftorätten saknar normalt betydelse så länge makarna är gifta. Det är först vid en bodelning som det blir viktigt att avgöra vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Men vardera maken måste dock vårda sitt giftorättsgods under äktenskapet så att egen­domen inte tappar i värde.

Makes samtycke

Under äktenskapet får en make inte bestämma helt fritt över vissa av sina tillgångar om de är giftorättsgods. Det gäller t ex en makes fasta egendom. Då måste den andra maken samtycka till försäljning och till vissa andra åtgärder.

Kravet på samtycke av maken gäller också när man ligger i skilsmässa. Då blir ägarmaken inte fri att sälja fastigheten förrän en bodelning har gjorts. Det är ju först då det bestäms vilken egendom som varje make ska ha.

Samtycket måste göras skrift­ligen. Underskriften skrivs lämpligen på köpe­handlingen.
För byte och gåva av fastighet gäller i princip samma regler om makes samtycke som för köp.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!