Godtrosförvärv

Ibland kan en säljare försöka sälja något som han inte är ägare till. Varan kan vara stulen eller lånad, eller vara belagd med ett återtagandeförbehåll. Trots att varan överlämnats till köparen, har den rätte ägaren normalt rätt att få tillbaka den. En köpare kan dock få behålla varan om han var i god tro, dvs inte hade anledning att misstänka att säljaren inte var den rätte ägaren. För att det ska vara fråga om ett så kallat godtrosförvärv krävs att säljaren hade varan i sin besittning, att säljaren överlämnade varan till köparen samt att köparen varken insåg eller borde ha misstänkt att varan inte tillhörde säljaren. Det är inte möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods. En köpare av stöldgods kan därmed aldrig bli ägare till egendomen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för godtrosförvärv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.