Hävning

Inom avtalsrätten innebär en hävning av ett avtal att prestationerna som avtalsparterna ska uppfylla ska återgå. Ett avtal kan också hävas på ett tidigare stadium då inga prestationer har gjorts. Följden av hävningen blir då endast att parterna slipper att prestera. För att ensidigt häva ett avtal måste motparten ha begått ett väsentligt kontraktsbrott.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hävning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.