Hemförsäkring

Hemförsäkring är en försäkring som gäller för sådant lösöre som finns i ett normalt hem och som enbart används för privat bruk. Försäkringsbolagen ersätter skador på egendom orsakade av exempelvis brand och stöld. Normalt ingår även ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, överfallsskydd och reseförsäkring i hemförsäkringen. Försäkringsbolagen ersätter inte skador på egendom som används i en näringsverksamhet och som normalt inte finns i en bostad. Har en företagare sin verksamhet i bostaden och vill ha försäkringsskydd för inventarier mm, måste denne teckna en företagsförsäkring.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hemförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.