Hyresnämnd

Hyresnämndens främsta uppgift är att pröva frågor som rör hyresförhållanden (bostäder, lokaler, mm) samt att medla i hyrestvister.

En hyresnämnd består av en lagfaren ordförande (kallas hyresråd) samt två intresseledamöter, som har erfarenhet av antingen fastighetsförvaltning och hyresgästers eller bostadsrätthavares förhållanden. Hyresnämnder finns i så gott som varje län. Hyresnämndernas beslut kan överklagas till Svea hovrätt som är högsta instans i hyresfrågor.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för hyresnämnd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.