25% rabatt på alla program!

Hyresnämnd

Nämnd vars främsta uppgift är att pröva frågor som rör hyresförhållanden (bostäder, lokaler, mm) samt att medla i hyrestvister.

En hyresnämnd består av en lagfaren ordförande samt två ledamöter som utsetts genom gemensam nominering av fastighetsägareförbundet och hyresgästföreningen. Hyresnämnder finns i så gott som varje län. Hyresnämndernas beslut kan överklagas till Svea hovrätt som är högsta instans i hyresfrågor.

Juridik - Ordförklaring för hyresnämnd - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.