Hyresrätt

En hyresrätt är en rätt enligt avtal att disponera en lägenhet eller lokal i en fastighet mot erlagd hyra. I redovisningssammanhang ligger hyresrätter i balansräkningen under posten immateriella anläggningstillgångar. Värdet på hyresrätten motsvaras av den utgift man haft i samband med övertagande av kontraktet.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.