Hyresrätt

En hyresrätt är en rätt enligt avtal att disponera en lägenhet eller lokal i en fastighet mot erlagd hyra. I redovisningssammanhang ligger hyresrätter i balansräkningen under posten immateriella anläggningstillgångar. Värdet på hyresrätten motsvaras av den utgift man haft i samband med övertagande av kontraktet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för hyresrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.