Ideell upphovsrätt

Med ideell upphovsrätt avses den del av upphovsrätten som skyddar upphovsmannen mot förvanskning av dennes verk.

Upphovsmannens verk får inte ändras på ett kränkande sätt eller återges i ett kränkande sammanhang. Den ideella upphovsrätten innebär också att upphovsmannen som huvudregel har rätt att bli namngiven när ett exemplar av hans eller hennes verk framställs eller görs tillgängligt för allmänheten.

Den andra delen av upphovsrätten kallas ekonomisk upphovsrätt. Se även upphovsrätt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för ideell upphovsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.