Immateriella rättigheter

Immaterialrätten syftar till att skydda immateriella tillgångar, t ex patent och goodwill, från utnyttjande av annan än upphovsmannen.

I den svenska immaterialrätten finns två huvudgrupper: upphovsrätt (litterära och konstnärliga verk mm) och industriellt rättsskydd (patent, mönsterrätt mm).

Se även firma, mönsterskydd, patent, upphovsrätt och varumärke.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för immateriella rättigheter - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.