Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är ett testamente där två eller flera testatorer förordnar om sin kvarlåtenskap i samma dokument.

Vanligast är inbördes testamenten mellan makar, partner eller sambor, men det är inget som hindrar att syskon eller vänner upprättar ett inbördes testamente.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för inbördes testamente - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.