Inlåningsränta

1. den ränta en bank ger sina kunder på insatta pengar.

2. den ränta bankerna får när de sätter in pengar på konto i Riksbanken under en dag.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.