Jäv

Med jäv avses anmärkning mot en persons behörighet i något juridiskt avseende då det anses finnas risk för partiskhet.

En jävig person är med andra ord någon som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med huvudmannens.

I alla organisationer gäller jävsbestämmelser för styrelsens ledamöter.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för jäv - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.