Juridisk person

En juridisk person är ett rättssubjekt som kan "förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter". En juridisk person kan alltså ingå avtal, ha egna skulder och fordringar och stämma eller bli stämd i domstol, ha anställda mm.

Vissa företagsformer är juridiska personer, t ex aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, medan andra är fysiska personer.

Vid avtal med ett företag som är en juridisk person, är det företaget som är bundet av avtalet. Det innebär att personerna bakom företaget normalt inte behöver betala företagets skulder.

Ibland kan en domstol bestämma att personerna bakom en juridisk person, t ex styrelseledamöterna i ett aktiebolag, ska ansvara för företagets skulder. Det kallas för ansvarsgenombrott. De ansvarar då för företagets skulder, trots att bolaget är en juridisk person.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för juridisk person - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.