Köpoption

En köpoption är en option som ger innehavaren av optionen rätten men inte skyldigheten att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris. Utfärdaren av en köpoption förbinder sig att sälja en viss egendom till ett på förhand bestämt pris. Se även säljoption.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för köpoption - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.