Kammarrätt

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som avgör frågor som rör myndighetsutövning, t ex beskattning.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det finns fyra kammarrätter i landet (Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för kammarrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.