Konsumentköplagen

Konsumentköplagen (1990:932) reglerar köp av lös egendom och gäller när säljaren är näringsidkare och köparen är privatperson.

Om både köpare och säljare är näringsidkare är det köplagen som ska användas. Detsamma gäller om både köpare och säljare är privatpersoner eller om en privatperson säljer något till en näringsidkare.

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, dvs parterna får inte avtala om sämre villkor för konsumenten än de som gäller enligt lagen.

Konsumentköplagen innehåller bland annat bestämmelser om betalning, felaktig vara, köparens avbeställningsrätt, reklamation, dröjsmål och påföljder vid avtalsbrott.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för konsumentköplagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.