Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller när en privatperson köper en tjänst av en näringsidkare. Det kan exempelvis vara när en privatperson anlitar en näringsidkare för arbete på lösa saker, t ex en klocka eller en bil, eller arbete på fast egendom. Konsumenttjänstlagen är tvingande, dvs parterna får inte avtala om sämre villkor för konsumenten än de som gäller enligt lagen. Konsumenttjänstlagen innehåller bland annat bestämmelser om betalning, felaktig tjänst, köparens avbeställningsrätt, reklamation, dröjsmål och påföljder vid avtalsbrott.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för konsumenttjänstlagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.