Länsrätt

Länsrätt är den tidigare benämningen på allmän förvaltningsdomstol i första instans, som avgjorde frågor rörande myndighetsutövning, t ex beskattning. Numera ersatta av förvaltningsrätter. Förvaltningsrätternas beslut kan överklagas till kammarrätten.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för länsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.