Långfristiga lån

Långfristiga lån är lån som förfaller till betalning efter mer än ett år.

I redovisningen skiljer man mellan den del av ett lån som förfaller först efter ett år och den del av lånet som förfaller inom ett år (kortfristiga lån).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för långfristiga lån - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.