Löneutmätning

En löneutmätning är ett av myndighet beslutat avdrag från en anställds lön.

Kronofogden kan tvinga arbetsgivaren att göra avdrag från den anställdes lön och vidarebefordra beloppet till myndigheten.

Vid utmätning i lön finns det ett förbehållsbelopp för den anställde och dennes familj. Detta brukar kallas existensminimum. Detta belopp plus bostadskostnaden ska den anställde ha kvar till sina nödvändiga levnadskostnader (mat, kläder osv), efter det att skatt och andra avdrag har gjorts och efter det att själva utmätningen har gjorts.

Om lönen inte räcker till alla avdrag som ska göras, ska avdragen göras i följande prioriteringsordning:

1. Preliminär skatt.

2. Utmätning för underhållsbidrag.

3. Utmätning för övriga fordringar.

Interna avdrag (löneförskott, personallån mm) får göras före externa avdrag (fackföreningsavgifter, gruppförsäkringar mm).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.