Löneutmätning

En löneutmätning är ett av myndighet beslutat avdrag från en anställds lön.

Kronofogden kan tvinga arbetsgivaren att göra avdrag från den anställdes lön och vidarebefordra beloppet till myndigheten.

Vid utmätning i lön finns det ett förbehållsbelopp för den anställde och dennes familj. Detta brukar kallas existensminimum. Detta belopp plus bostadskostnaden ska den anställde ha kvar till sina nödvändiga levnadskostnader (mat, kläder osv), efter det att skatt och andra avdrag har gjorts och efter det att själva utmätningen har gjorts.

Om lönen inte räcker till alla avdrag som ska göras, ska avdragen göras i följande prioriteringsordning:

1. Preliminär skatt.

2. Utmätning för underhållsbidrag.

3. Utmätning för övriga fordringar.

Interna avdrag (löneförskott, personallån mm) får göras före externa avdrag (fackföreningsavgifter, gruppförsäkringar mm).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för löneutmätning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.