Löpande räkning

Arbete på löpande räkning förekommer främst vid bygg- och anläggningsarbeten och innebär att säljaren (uppdragstagaren) löpande fakturerar köparen (uppdragsgivaren) för de kostnader som uppkommer under arbetets gång.

Det är köparen (uppdragsgivaren) som står för den ekonomiska risken vid förseningar, materialfördyringar osv. Det innebär för säljaren (uppdragstagaren) att alla intäkter redovisas vid fakturering och att kostnader dras av löpande under arbetet. Beskattning sker alltid samma år som intäkter och kostnader uppkommer. Jfr fast räkning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för löpande räkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.