Lösöre

Med lösöre menas lös egendom utom pengar, värdepapper, hyresrätter, panträtter och liknande.

I ett dödsbo brukar man dela upp lösöret i inre lösöre (möbler, husgeråd mm) och yttre lösöre (maskiner, lantbruksverktyg mm).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för lösöre - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.