Lösöreköp

Lösöreköp innebär att köparen och säljaren skriver ett bevittnat avtal avseende lösöre, som inom en vecka kungörs i säljarens ortstidning.

I normala fall gäller att en köpare är skyddad mot säljarens borgenärer först när den köpta egendomen är överlämnad till köparen. Lösöreköp är dock ett undantag från denna regel. Inom åtta dagar från kungörelsen ska avtalet och bevis om kungörelsen skickas in till Kronofogden för registrering. Går det sedan 30 dagar utan utmätning eller ansökan om konkurs är köparen skyddad mot säljarens borgenärer.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för lösöreköp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.