Lösöreköp

Lösöreköp innebär att köparen och säljaren skriver ett bevittnat avtal avseende lösöre, som inom en vecka kungörs i säljarens ortstidning.

I normala fall gäller att en köpare är skyddad mot säljarens borgenärer först när den köpta egendomen är överlämnad till köparen. Lösöreköp är dock ett undantag från denna regel. Inom åtta dagar från kungörelsen ska avtalet och bevis om kungörelsen skickas in till Kronofogden för registrering. Går det sedan 30 dagar utan utmätning eller ansökan om konkurs är köparen skyddad mot säljarens borgenärer.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.