Lag om anställningsskydd (LAS)

Lag om anställningsskydd (1982:80) som ska säkra anställningstryggheten för de anställda.

LAS gäller för alla anställningsformer, även för tidsbegränsade anställningar, hel- eller deltid. Lagen gäller allt arbete i Sverige, men även för arbete utomlands om både arbetsgivaren och den anställde är svenska.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för lag om anställningsskydd (LAS) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.