Livränteförsäkring

En livränteförsäkring är en livförsäkring där utfallande belopp betalas ut periodiskt (regelbundet), under förutsättning att den försäkrade eller eventuell medförsäkrad lever.

Om både den försäkrade och den medförsäkrade avlider, upphör försäkringen att gälla och utbetalningarna stoppas.

En livränteförsäkring kan vara K-klassad (kapitalförsäkring) eller P-klassad (pensionsförsäkring).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för livränteförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.