30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Juridik / Många känner oro för hantering av personuppgifter

LEI-koder för värdepappershandel

Datainspektionen har sammanställt en nationell integritetsrapport som redovisar hur långt arbetet kommit med att implementera GDPR i företag, myndigheter och andra organisationer. Rapporten beskriver också hur väl medborgarna känner till och har utövat sina rättigheter enligt GDPR.  

Publicerad:
Tre av fyra är oroliga

Rapporten visar att åtta av tio svenskar känner till dataskyddsförordningen och att den innebär förstärkta rättigheter för individen. Trots detta är tre av fyra svenskar oroliga för hur deras personuppgifter används. Särskilt lågt förtroende har medborgarna för sociala medier, appar och sökmotorer. Var sjätte medborgare har utövat sina rättigheter enligt GDPR, exempelvis genom att begära att ett företag ska radera deras personuppgifter.

Hur långt har företagen kommit i GDPR-arbetet?

Enligt rapporten har många verksamheter åstadkommit mycket i sitt GDPR-arbete. Tre av fyra privata och offentliga verksamheter tycker att implementeringen av GDPR gått bra. Däremot anser endast hälften av alla företag och myndigheter i Sverige att man arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskydd.