Mannamån mot borgenär

Mannamån mot borgenär är ett ekonomiskt brott som består i att en gäldenär som är på obestånd gynnar en viss borgenär på en eller flera andra borgenärers bekostnad.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för mannamån mot borgenär - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.