Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (2008:486) förbjuder marknadsföring som kan skada konsumenter och näringsidkare.

I sin marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom och andra nyttigheter måste företag ta hänsyn till marknadsföringslagen. Marknadsföringen får exempelvis inte vara vilseledande eller nedvärderande.

Ett företag som bryter mot lagen kan förbjudas att fortsätta med marknadsföring eller bli skyldig att lämna viss information vid sin marknadsföring. Förbuden kan förenas med vite. Företaget kan istället för förbud och vite bli tvunget att betala en särskild avgift, marknadsstörningsavgift, till staten. Företaget kan bli skadeståndsskyldigt mot en konsument eller ett företag som lidit skada på grund av brott mot marknadsföringslagen.

[[+mfo]]

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.