Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (2008:486) förbjuder marknadsföring som kan skada konsumenter och näringsidkare.

I sin marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom och andra nyttigheter måste företag ta hänsyn till marknadsföringslagen. Marknadsföringen får exempelvis inte vara vilseledande eller nedvärderande.

Ett företag som bryter mot lagen kan förbjudas att fortsätta med marknadsföring eller bli skyldig att lämna viss information vid sin marknadsföring. Förbuden kan förenas med vite. Företaget kan istället för förbud och vite bli tvunget att betala en särskild avgift, marknadsstörningsavgift, till staten. Företaget kan bli skadeståndsskyldigt mot en konsument eller ett företag som lidit skada på grund av brott mot marknadsföringslagen.

[[+mfo]]

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för marknadsföringslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.