Marknadsränta

Med marknadsränta menas den ränta en låntagare får betala på den öppna marknaden. I medier publicerar man ofta den korta respektive den långa marknadsräntan. Den korta marknadsräntan motsvarar räntan på sexmånaders statsskuldväxlar medan den långa normalt motsvarar räntan på femåriga statsobligationer.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för marknadsränta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.