Marknadsvärde

På beskattningsområdet är marknadsvärdet det pris man får betala på orten för den aktuella varan, tjänsten eller förmånen. När det gäller tillgångar eller tjänster från den egna näringsverksamheten menas med marknadsvärde det pris som näringsidkaren skulle ha fått om tillgången eller tjänsten bjudits ut på marknaden med villkor som med hänsyn till näringsidkarens affärsmässiga situation framstår som naturliga.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för marknadsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.