Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30 april.

Medbestämmandelagen (MBL)

Lag (1976:580) som är central på arbetsrättens område och som bl a innehåller bestämmelser om föreningsrätt, förhandlingsrätt (grundläggande och förstärkt), informationsplikt, kollektivavtal, facklig vetorätt, tolkningsföreträde och fredsplikt.

Juridik - Ordförklaring för medbestämmandelagen (MBL) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.