Medbestämmandelagen (MBL)

Medbestämmandelagen (1976:580) är central på arbetsrättens område och som bl a innehåller bestämmelser om föreningsrätt, förhandlingsrätt (grundläggande och förstärkt), informationsplikt, kollektivavtal, facklig vetorätt, tolkningsföreträde och fredsplikt.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.