Näringsbetingade aktier/andelar 

Med näringsbetingade avses aktier eller andelar som är

• onoterade (se onoterad aktie), eller

• noterade om ägarföretaget har andelar som motsvarar minst 10% av rösterna (ovanligt) eller innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller ett närstående företag (ovanligt).

Vinster på näringsbetingade aktier eller andelar är normalt skattefria, medan förluster inte är avdragsgilla.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för näringsbetingade aktier/andelar - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.