Nödtestamente

Ett nödtestamente är ett testamente som i vissa situationer (sjukdom eller något annat nödfall) är giltigt trots att det inte uppfyller formkraven på skriftlig form och/eller bevittning. Kallas också holografiskt testamente.

Läs mer om nödtestamente i vår bok Testamentsboken.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.