Nuvärdemetoden

Investeringskalkyler enligt nuvärdemetoden syftar till att mäta lönsamheten hos ett investeringsalternativ.

Lönsamheten mäts genom att beräkna nuvärdet av de framtida kassaflödena. Från detta belopp dras grundinvesteringen av. Då återstår investeringsalternativets kapitalvärde, vilket uttrycker dess lönsamhet. På detta sätt fokuserar nuvärdemetoden på lönsamhet, snarare än på likviditet.

Det investeringsalternativ som uppvisar det högsta kapitalvärdet är enligt nuvärdemetoden det bästa alternativet.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för nuvärdemetoden - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.